lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ledarskapsarenan - en mötesplats mellan Unionen Chef och Lunds universitet

Utvecklas som chef med hjälp av aktuell forskning som ger oväntade och nya perspektiv på ledarskapets förändrade villkor!

Frukostföreläsningar 2019:

14 mars - Friska fläktar och farliga partiklar - Christina Isaxon

Plats: Hypoteket, Kyrkogatan 13 i Lund

Varje kubikcentimeter av luften omkring oss – utomhus och inomhus - innehåller tusentals partiklar, alla för små att kunna ses med blotta ögat. Var kommer dessa partiklar ifrån och hur påverkas vår hälsa när vi andas in dem?  

Christina Isaxon forskar vid Designvetenskaper, LTH om luftburna partiklar i våra inomhus- och arbetsplatsmiljöer.

Anmälan till frukostföreläsningarna görs här: http://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/ledarskap-i-forandring

24 april - In your face! – framtidens smarta lösningar med IoT och augmented reality - Günter Alce

Plats: Biskopshuset, Biskopsgatan 1 i Lund.

– För en tid sedan var det inte många som trodde att vi skulle kunna tända lampan eller låsa upp ytterdörren med mobilen, men nu är det tvärtom svårt att föreställa sig saker som vi inte kan göra med uppkopplad teknik, säger Günter Alce, forskare i interaktionsdesign vid LTH. Seminariet tar upp hur ny teknik som augmented reality kan sammanföra digital information med den fysiska verkligheten och hur vi med teknikens hjälp kan visualisera våra digitala aktiviteter, hitta våra uppkopplade enheter och styra dem.

Günter Alce forskar vid Designvetenskaper, LTH inom interaktionsdesign.

Anmälan till frukostföreläsningarna görs här: http://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/ledarskap-i-forandring 

23 maj - Pernilla Derwik: Hur kan du som ledare supporta lärandet i din organisation? En diskussion kring lärandemekanismer

Plats: Biskopshuset

Mer information kommer

Anmälan till frukostföreläsningarna görs här: http://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/ledarskap-i-forandring


Ledarskapsarenan är ett initiativ mellan Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet och Unionen Chef där chefernas utveckling och arbetssituation står i fokus. Under träffarna diskuteras chefens roll och ledarskap i ett vidare perspektiv än man gör i traditionella chefsutbildningar. Diskussionerna leds av forskare från Lunds universitet och tar avstamp i aktuella föreläsningar kring chefs- och ledarskapsfrågor.

Sidansvarig:

Tidigare frukostföreläsare

• 2018-11-14 Vesa Leppänen, Möteskultur: Möten mellan chefer inom psykiatrin och patientföreningarnas representanter i brukarinflytanderåd

• 2018-10-17 Fredrik Nilsson: Minskat matsvinn med intelligenta returlådor

• 2018-09-26 Mikael Widell Blomé, Visuell kommunikation – ett verktyg för kreativ och effektiv utveckling av organisationer

• 2018-05-16 Eva Hoff, Den kreativa arbetsplatsen

• 2018-04-18 Kristoffer Holm, Ohövlighet på arbetsplatsen

• 2018-03-14 Izabelle Bäckström, Medarbetardriven innovation

• 2017-11-29 Professor Åsa Lindholm Dahlstrand, Entreprenöriellt experimenterande: en nyckelfunktion för skapande av samhällsnytta

• 2017-10-25 Mattias Wallergård, Virtual Reality som instrument för att studera psykosociala arbetsmiljöaspekter

• 2017-09-13, Jonas Borell, Riskmanagement och säkerhetskultur: utifrån casen MAX IV och ESS

• 2017-04-06 Christian Uhr, Ledarskap i kris - Ledarskap och beslutsfattande under samhällsstörningar.

• 2017-05-11 Robert Holmberg, Medarbetarenkäter – vad gör vi med dem och vad gör de med oss?

• 2017-02-03  Eva Sahlin, Stress i arbetslivet och naturunderstödd rehabilitering

• 2016-09-22 Tomas Jungert, Arbetsmotivation – hur kan chefer/ledare skapa en ökad motivation hos sina medarbetare?

• 2016-05-08 Rickard Hagtorn, Hur tar du beslut?

• 2016-04-21 Rebecka Forsell, Cybermobbning i arbetslivet

• 2016-03-17 Johanna Persson, Digital arbetsmiljö – med människan i fokus

• 2015-11-19 Pär Pettersson, Jaget, laget, uppdraget!

• 2015-10-22 Per Gustafson, Säkerhet på jobbet i ett psykosocialt perspektiv

• 2015-09-24 Katja Hörnstedt, Arbetsledares attityder till äldre arbetstagare och ett förlängt arbetsliv”

• 2015-04-23 Anna Brattström, Hur skall jag kunna lita på dig (igen)? - Hur förtroende byggs och vad förtroende kan få för konsekvenser i en affärsrelation

• 2015-03-19 Johan Grant, Framgångsrikt ledarskap: Det är inte vad eller hur du gör, utan varför, som avgör

• 2015-02-26 Susanna Bill, Hur är tillit kopplat till kreativitet och innovation och hur påverkar känslan av tillit våra prestationer?

• 2013-11-21 Johan Alvehus, 4 myter om professionella organisationer

• 2013-10-24 Patrik Andersson, Orkesterdirigering, partituranalys, gestik och ledarskap

• 2013-09-26 Samuel West, Kul på jobbet

• 2013-04-11 Calle Rosengren, Ska du gå hem redan?

• 2013-03-07 Sofi Qvarnström och Micahel Rübsamen, Storytelling, ledarskap och kommunikation

• 2013-02-05 Ulf Leo, Normer i arbetslivet

• 2012-11-23 Mats Alvesson, Organisationskultur

• 2012-10-23 Pavla Kruzela, ”De mjuka processerna. Om individen i organisationen”

• 2012-10-02 Johan Berlett, Aktivt medarbetarskap

• 2012-04-04 Karl Dahlstrand, Ledarskap i förändring: olika perspektiv på ledarskap

• 2012-03-19 Farida Rasulzada, Organisatorisk kreativitet

• 2011-12-08 Stefan Larsson, Internet, metaforer och arbetets nya förutsättningar

• 2011-12-08 Marcin de Kaminski, Internet: fritt och ohanterligt?

• 2011-10-27 Susanna Johansson, Samverkan på gott och ont – ledarskapets betydelse