lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Se roboten som ska hjälpa äldre i SVT:s TV-inslag - maj 2013

Projektet och roboten heter HOBBIT och involverar två universitet, två företag, ett forskningsinstitut och en äldreorganisation i Europa. En första prototyp finns framtagen och testas nu på LTH och i nästa fas ska en produkt utvecklas – hur snabbt den blir klar beror på vilka företag som vill vara med och färdigställa produkten, men inom fyra till sex år hoppas forskarna att den ska kunna användas.

Roboten ska alltså möta de behov som följer av ålderdomen; fallolyckor, yrsel, problem med att böja sig och i förlängningen mota rädsla för att röra sig fritt i hemmet. Den ska samtidigt vara flexibel så att den möter de individuella behoven, till exempel kunna lära sig känna igen viktiga föremål, var de brukar finnas och anpassa sig till hur frågvis den ska vara.

– Till en början är flera skeptiska. Men ganska snart skiftar nästan alla attityd. De vill verkligen kommunicera med roboten och gör det som med en medmänniska, säger Susanne Frennert, doktorand i rehabiliteringsteknik.

Se SVT:s nyhetsinslag om roboten HOBBIT.

Sidansvarig: