lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Almedalen 2017

Måste arbete vara en hälsorisk?

Varför jobbar vi fortfarande i miljöer med dålig ergonomi, farliga kemikalier och buller? I Sverige är dessutom ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala faktorer på jobbet - t ex stress - ett av de vanligaste hälsoproblemen.

Forskningen har länge visat vilka arbetsmiljörisker som finns, men ändå drabbas många av ohälsa till följd av sina arbetssituationer. FORTE och AFA Försäkring är två av de stora finansiärerna av arbetsmiljöforskning i Sverige. Hur ser de på framtidens arbetsmiljöforskning och hur den ska komma samhället till gagn? Vad tänker arbetsmiljöforskarna själva? Vad bör vi forska på? Var tar forskningen slut och övergår i något annat som omsätter resultaten? Hur får vi in relevanta problem till forskningen och hur får vi ut resultaten till praktiken? Representanter från centrumbildningen för arbetsmiljöforskning MetaLund vid Lunds universitet diskuterar tillsammans med FORTE och AFA Försäkring.

Tid: 5 juli, kl 12.45 - 13.45
Plats: Hästgatan 13, innergård

Medverkande:
Jonas Borell, Psykolog och forskare, Arbetmiljöteknik vid Designvetenskaper, Lunds universitet
Ethel Forsberg, Generaldirektör, FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)
Anders Gudmundsson, Professor, Arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, Lunds universitet
Catarina Nordander, Docent, Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet
Susanna Stymne Airey, Chef för enhet Förebygga, FoU-avdelningen vid AFA Trygghetsförsäkring
Mats Bohgard, Moderator och professor emeritus, Arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, Lunds universitet

Mer information: Måste arbete vara en hälsorisk? 

Förpackningen – ett nödvändigt ont?

Hur kan forskningen samverka med livsmedelsbranschen för att minska matsvinnet? Matsvinn är en stor utmaning för samhället och för livsmedelsbranschen. Bara i Sverige kastar vi 1,2 miljoner ton mat varje år som leder till negativa miljöeffekter.

Hur kan vi öka medvetenheten om matsvinnets betydelse för miljön? Och hur kan forskningen om förpackningar, logistik och digitalisering samverka med livsmedelsbranschen för att minska matsvinnet? Förpackningens främsta uppgift är att skydda och bevara våra matprodukter, men det talas oftare om förpackningen som en bidragande faktor till nedskräpning och resursslöseri. Vilken roll spelar egentligen förpackningen för att minska matsvinnet? Kan vi synliggöra brister i livsmedelskedjan med digitaliserade förpackningar och på det viset minska matsvinnet? Vad säger branschen?

Tid: 6 juli 2017, kl. 08.30 - 09.30
Plats: Hästgatan 13, innergård

Medverkande:
Åsa Domeij, Miljöchef, Axfood
Anna Elgh, VD, Svenska retursystem
Marcus Klasson, varumärkesforskare Matbyrån STHLM
Fredrik Nilsson, Professor, Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, Lunds universitet
Annika Olsson, Professor, Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, Lunds universitet
Mats Bohgard, Moderator och professor emeritus vid Designvetenskaper, Lunds universitet

Mer information: Förpackningen - ett nödvändigt ont? 

Hur kan våra städer bidra till nya innovationer? Från medarbetarperspektiv till nationellt fokus

Genom starkt samarbete mellan universitet, näringsliv och kommunen byggs förutsättningar för att skapa innovationsrika miljöer. Men hur ska en kommun tänka och agera? Vad är avgörande för företagare, forskare och medarbetare? Vi diskuterar framgångsfaktorerna och fallgroparna.

Tid: 5 juli, kl. 15.15 - 16.00
Plats: Hästgatan 1, Öresundshuset

Medverkande:
Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun
Cecilia Nebel, Moderator, Nebel Media
Fredrik Nilsson, Professor, Designveteskaper, Lunds universitet
Anette Henriksson, Kommundirektör, Lunds kommun
Torbjörn von Schantz, Rektor, Lunds universitet
Mia Rolf, Verksamhetschef, Ideon Science Park

Mer information: Hur kan våra städer bidra till nya innovationer?

Sidansvarig:

Kontakt

Jessika Sellergren
Kommunikatör, Designvetenskaper, Lunds universitet
046-222 85 10
jessika.sellergren@design.lth.se

PDF med information om eventet

PDF med information om eventet