lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ledarskapsarenan - en mötesplats mellan Unionen Chef och Lunds universitet

Utvecklas som chef med hjälp av aktuell forskning som ger oväntade och nya perspektiv på ledarskapets förändrade villkor!

Frukostföreläsningar 2019:

Tack för i år!

Vi återkommer inom kort med kommande föreläsare för 2020. 

Ledarskapsarenan är ett initiativ mellan Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet och Unionen Chef där chefernas utveckling och arbetssituation står i fokus. Under träffarna diskuteras chefens roll och ledarskap i ett vidare perspektiv än man gör i traditionella chefsutbildningar. Diskussionerna leds av forskare från Lunds universitet och tar avstamp i aktuella föreläsningar kring chefs- och ledarskapsfrågor.

Sidansvarig:

Tidigare frukostföreläsare

• 2019-11-21 Roger Persson: Strategisk stresshantering

• 2019-10-09 Stefan Sveningsson: Ledarskap överskattat – lita på medarbetarna

• 2019-09-25 Karin Lundgren-Kownacki: The heat is on: Ökad värmestress på arbetsplatser både ute och inomhus – förekomst och åtgärder

• 2019-05-23 Pernilla Derwik: Hur kan du som ledare supporta lärandet i din organisation? En diskussion kring lärandemekanismer

• 2019-04-24 Günter Alce: In your face! – framtidens smarta lösningar med IoT och augmented reality

• 2019-03-14 Christina Isaxon: Friska fläktar och farliga partiklar 

• 2018-11-14 Vesa Leppänen, Möteskultur: Möten mellan chefer inom psykiatrin och patientföreningarnas representanter i brukarinflytanderåd

• 2018-10-17 Fredrik Nilsson: Minskat matsvinn med intelligenta returlådor

• 2018-09-26 Mikael Widell Blomé, Visuell kommunikation – ett verktyg för kreativ och effektiv utveckling av organisationer

• 2018-05-16 Eva Hoff, Den kreativa arbetsplatsen

• 2018-04-18 Kristoffer Holm, Ohövlighet på arbetsplatsen

• 2018-03-14 Izabelle Bäckström, Medarbetardriven innovation

• 2017-11-29 Professor Åsa Lindholm Dahlstrand, Entreprenöriellt experimenterande: en nyckelfunktion för skapande av samhällsnytta

• 2017-10-25 Mattias Wallergård, Virtual Reality som instrument för att studera psykosociala arbetsmiljöaspekter

• 2017-09-13, Jonas Borell, Riskmanagement och säkerhetskultur: utifrån casen MAX IV och ESS

• 2017-04-06 Christian Uhr, Ledarskap i kris - Ledarskap och beslutsfattande under samhällsstörningar.

• 2017-05-11 Robert Holmberg, Medarbetarenkäter – vad gör vi med dem och vad gör de med oss?

• 2017-02-03  Eva Sahlin, Stress i arbetslivet och naturunderstödd rehabilitering

• 2016-09-22 Tomas Jungert, Arbetsmotivation – hur kan chefer/ledare skapa en ökad motivation hos sina medarbetare?

• 2016-05-08 Rickard Hagtorn, Hur tar du beslut?

• 2016-04-21 Rebecka Forsell, Cybermobbning i arbetslivet

• 2016-03-17 Johanna Persson, Digital arbetsmiljö – med människan i fokus

• 2015-11-19 Pär Pettersson, Jaget, laget, uppdraget!

• 2015-10-22 Per Gustafson, Säkerhet på jobbet i ett psykosocialt perspektiv

• 2015-09-24 Katja Hörnstedt, Arbetsledares attityder till äldre arbetstagare och ett förlängt arbetsliv”

• 2015-04-23 Anna Brattström, Hur skall jag kunna lita på dig (igen)? - Hur förtroende byggs och vad förtroende kan få för konsekvenser i en affärsrelation

• 2015-03-19 Johan Grant, Framgångsrikt ledarskap: Det är inte vad eller hur du gör, utan varför, som avgör

• 2015-02-26 Susanna Bill, Hur är tillit kopplat till kreativitet och innovation och hur påverkar känslan av tillit våra prestationer?

• 2013-11-21 Johan Alvehus, 4 myter om professionella organisationer

• 2013-10-24 Patrik Andersson, Orkesterdirigering, partituranalys, gestik och ledarskap

• 2013-09-26 Samuel West, Kul på jobbet

• 2013-04-11 Calle Rosengren, Ska du gå hem redan?

• 2013-03-07 Sofi Qvarnström och Micahel Rübsamen, Storytelling, ledarskap och kommunikation

• 2013-02-05 Ulf Leo, Normer i arbetslivet

• 2012-11-23 Mats Alvesson, Organisationskultur

• 2012-10-23 Pavla Kruzela, ”De mjuka processerna. Om individen i organisationen”

• 2012-10-02 Johan Berlett, Aktivt medarbetarskap

• 2012-04-04 Karl Dahlstrand, Ledarskap i förändring: olika perspektiv på ledarskap

• 2012-03-19 Farida Rasulzada, Organisatorisk kreativitet

• 2011-12-08 Stefan Larsson, Internet, metaforer och arbetets nya förutsättningar

• 2011-12-08 Marcin de Kaminski, Internet: fritt och ohanterligt?

• 2011-10-27 Susanna Johansson, Samverkan på gott och ont – ledarskapets betydelse