lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kultur och normer på arbetsplatsen

Vad är egentligen arbete om det inte är att vara på jobbet hela dagen? Under vilka omständigheter och för vem är det ok att jobba hemifrån? Hur kan jag vara chef utan att ha det största kontoret?

Arbetslivet förändras ständigt och på många sätt i snabb takt. Med digitaliseringen av samhälle och arbetsliv har vi idag t ex möjlighet att arbeta på fler tider och platser än tidigare - som i hemmet, på bussen eller kanske på favoritkaféet. Samtidigt ser vi radikala förändringar av hur kontorsmiljöer designas och utformas, med aktivitetsbaserade arbetsplatser som ett exempel. Men hur förhåller sig dessa snabba skiften i arbetets miljöer och organisering med mer trögrörliga sociala strukturer som är etablerade i kulturen?

Calle Rosengren är arbetsmiljöforskare vid Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet och är särskilt intresserad av kultur och normer på arbetsplatsen och digitaliseringens effekter på arbetslivet.

Sidansvarig: