lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ska vi behöva medicinera för att kunna vistas på vår arbetsplats?

Trötthet, huvudvärk, heshet, irritation i ögonen, täppt eller rinnande näsa, eksem, klåda, hosta och halsont är bara några av de symtom som 20 procent av Sveriges befolkning uppger att de drabbas av när de befinner sig på sin arbetsplats.

Vad beror detta på och varför drabbas ibland bara några få? Går det att göra något åt detta eller är långtidssjukskrivningar och medicinering med allergimediciner lösningen?

Emilie Stroh, Forskare vid Arbets- & Miljömedicin vid Lunds universitet, talar om hur och varför vissa av oss riskerar att bli sjuka i vår arbetsmiljö. Vad är det vi utsätts för i vår arbetsmiljö och vilka hälsorisker finns?

 

Sidansvarig: