lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Risker med digitala frestelser i det moderna arbetslivet

Digitaliseringen har medfört att vi kan skyffla information snabbt och lätt och kommunicera med hjälp av datorer och telefoner nästan var som helst, hela tiden. Det är lätt att jobba lite både kvällar, morgnar, helger och på semesterdagar.

Det är också lätt att snabbt hitta, samla och bearbeta information, för att ta fram något nytt som sedan kommuniceras – kanske till massor av mottagare. Det är lätt hänt att vi arbetar lite för mycket, översköljs av lite för mycket information, samt ser för många ”enkla” möjligheter som vi vill ta oss an. Som konsekvens får vi stressproblem och ohälsa – vilket inte är ett hållbart arbetsliv. Hur kan organisationen, ledningen och medarbetaren arbeta för att hantera dessa ”fallgropar”?

Jonas Borell, arbetsmiljöforskare med fokus på risk, säkerhet och social och organisatorisk arbetsmiljö, talar om hur organisationen, ledningen och medarbetaren kan hantera ” digitaliseringens fallgropar” på arbetsplatsen.

Sidansvarig: