lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

eHealth@LU

eHealth@LU är ett tvärvetenskapligt nätverk vid Lunds universitet för forskare och andra med gemensamt intresse för eHälsa och dess effekter i samhället. Alla som är intresserade av ämnet eHälsa, i vid bemärkelse, är välkomna att ta del i nätverket.

Nätverket bildades i maj 2016 av deltagare i Pufendorftemat ”eHealth: For better, for worse – in sickness and in health”. Pufendorftemat publicerade “eHealth Opportunities and Challenges: a White Paper” som lyfter fram relevanta utmaningar och forskningsproblem. 

Nätverket eHealth@LU syftar till att skapa möten och samtal om eHälsa och de möjligheter och  hinder som finns för digitalisering inom hälso- och sjukvården, att ta fram flerdisciplinära forskningsidéer kring eHälsa samt fungera som ett nätverk av experter på eHälsoområdet. Förutom nätverksträffar arrangerar nätverket seminarier och föredrag.

En grupp medlemmar i nätverket deltog i Lunds universitets program i Almedalen 2016, med ett panelsamtal om ”eHälsa på gott och ont”.

eHealth@LU deltar under vetenskapsveckan 'Det digitala samhället' med föreläsningen "Digitaliseringen av hälsa och sjukvård" den 27e april 2017. Vetenskapsveckan är en del av Lunds universitets 350-års jubileumsfirande. 

Sidansvarig:

Kontakt

eHealth@LU koordineras av

Gudbjörg Erlingsdottir
docent, Designvetenskaper
Gudbjorg.Erlingsdottir@design.lth.se
+46 46 222 04 96