lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

PLUS-möbler

Plusmöbler i Trä&Möbelforum 2010:1

Pressmeddelande Plusmöbler 2010-02-09

PLUS-möbler är ett koncept som står för möbler och inredningar som är ålderslösa men som ändå kan vara behovsanpassade och som kommunicerar kvalitet och hållbarhet med livslång användning och hållbarhet.

Konceptet är utvecklat i samverkan med möbelbranschen för att möta en växande efterfrågan från aktiva köpstarka äldre människor, men även från yngre barnfamiljer som ställer krav på flexibilitet och förändring. Hittills har möbelindustrins kunder varit antingen återförsäljare eller beställare från olika bygg- och inredningsprojekt. Därför har industrin ofta bara indirekt kännedom om slutanvändarnas funktionella och emotionella krav och behov.

Nu tar Institutionen för designvetenskaper initiativ till ett femårigt projekt som syftar till att hålla sig a jour med pågående efterfrågeförändringar och det moderna äldrelivets krav på formgivning samtidigt med utvecklingen av sådana produktionssystem som kan öka de svenska möbelföretagens konkurrenskraft. Från Designvetenskapers sida medverkar Britt Östlund rehabiliteringsteknik tillika projektledare, Lena Sperling industridesign, Per Odenrick organisationsdesign och Elisabeth Dalholm Hornyanszki bostadsanvändning.

För mer information, se vår broschyr.

Sidansvarig:

Kontakt

Projektledare
Elisabeth Dalholm-Hornyánsky
046-222 33 42