lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Framtidens kontor

Kontoret utan kontor – aktivitetsbaserade arbetsplatser

En snabbt växande trend i arbetslivet är så kallade aktivitetsbaserade kontor – ett koncept som i grunden bygger på att fasta och personliga kontorsarbetsplatser ersätts med arbetszoner anpassade för olika typer av uppgifter. Arbetsuppgiftens karaktär avgör vilken plats man väljer och både chefer och medarbetare rör sig mellan tysta och livliga zoner i kontorsmiljön under en arbetsdag.

Bidrar aktivitetsbaserade kontor till en mer effektiv användning av kontorsytan? Känner vi oss inspirerade, kreativa och innovativa – eller skapar förändringarna ökad stress och irritation? Vilka utmaningar står ledningen inför? Vad säger egentligen forskningen?

Nu presenteras resultaten från forskningsprojektet Aktivitetsstyrda arbetsplatser – Framtidens kontor

Datum: 21 november 2018

Tid: 13.00-16.00

Plats: Lilla hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund

Evenemanget riktar sig till alla som är intresserade av ny kunskap om aktivitetsbaserade arbetsplatser och arbetsmiljöfrågor i det framtida kontoret. Medverkan är gratis. Anmäl dig senast den 19 november på www.design.lth.se/framtidens-kontor/anmalan

Program:

13.00-13.05
Introduktion till eftermiddagen

13.05-13.35
Förändringsprocessen mot att övergå till aktivitetsbaserade kontor
Aram Seddigh, fil dr, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och WeOffice

13.35-14.05
Ledarskap i det aktivitetsbaserade kontoret
Lena Lid Falkman, fil dr, Handelshögskolan i Stockholm

14.05-14.35
Kultur och normer i det aktivitetsbaserade kontoret – hot eller möjligheter?
Calle Rosengren, fil dr, Designvetenskaper, Lunds universitet och Arbetsmiljöhögskolan, Lunds universitet

14.35-15.00
Fika

15.00-15.45
Vägar framåt i det framtida kontoret – modererat panelsamtal

15.45-16.00
Frågor och avslutning

Sidansvarig:

Kontoret utan kontor

Datum: 21 november 2018

Tid: 13.00-16.00

Plats: Lilla hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund (Hitta hit)

Mer information om evenemanget:

Calle Rosengren
föreståndare Arbetsmiljöhögskolan, Lunds universitet

Jessika Sellergren
kommunikatör Designvetenskaper och Arbetsmiljöhögskolan, Lunds universitet


Moderator Susanna Bill

Eftermiddagens program hålls ihop av moderator Susanna Bill. Susanna har bred erfarenhet av innovation, gränsöverskridande samarbeten och forskningsnära projekt och undervisar regelbundet master- och doktorandstudenter vid Designvetenskaper, LTH i design thinking.

Om projektet

Projektet "Framtidens kontor" har finansierats av VINNOVA och koordinerats av Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet och Karolinska institutet.