lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Mirror, mirror on the wall, who's the innovator after all? - disputation 19 december

Mirror, mirror on the wall, who's the innovator after all? Disputation i Industriell ekonomi 19 december.
"Mirror, mirror on the wall, who's the innovator after all?" Disputation i Industriell ekonomi 19 december.

Disputation

Tid: 2019-12-19 10:15 till: 13:00
Plats: Stora hörsalen på Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund
Kontakt: izabelle [dot] backstrom [at] design [dot] lth [dot] se
Spara händelsen till din kalender


Innovation är ett omtalat samtalsämne i såväl akademin som populär media. Hur definierar vi en kreatör och i förlängningen en innovatör?

Izabelle Bäckström disputerar nu i Industriell ekonomi med avhandlingen Mirror, mirror on the wall, who's the innovator after all?” där hon undersöker hur organisationer behandlar medarbetares kreativa idéer, och huruvida medarbetaren får utrymme till att vidareutforska sina kreativa tankar för att kunna konkretisera idéer och föda innovation.

Medarbetarledd innovation kan organiseras på flera sätt. Beroende på sammanhang, i termer av organisationskultur och struktur, finns olika lösningar på hur medarbetarna samlas kring innovationsarbete, och avgörande för arbetets framgång tycks vara chefers stöd i form av kreativt utrymme och en integration av idéarbetet i dagliga sysslor och rutiner.

Välkommen till disputationen den 19 december kl 10.15 i Stora hörsalen på Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund.

Izabelle Bäckströms avhandling ”Mirror, mirror on the wall, who's the innovator after all?” för nedladdning: https://portal.research.lu.se/portal/files/71809508/e_spik_ex_Izabelle_B_ckstr_m.pdf

Mer information: izabelle [dot] backstrom [at] design [dot] lth [dot] seSidansvarig: