lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Lunds universitet 350 år

Under universitetets 350-årsjubileum arrangerade Designvetenskaper många olika evenemang.  Nedan finns mer information om de seminarium, utställningar, konferenser och andra aktiviteter som ägt rum.

6 mars
Brainpuzzle - konstverket installeras

Var med och prata med konstnären och träffa Jubileumskansliet och få information om allt som händer under den första vetenskapsveckan ”Blir världen bättre?”.

Tid: 6 mars 2017, 11.00 - 13.00
Plats: Stortorget i Lund

7 mars
Nanotechnology for the Future - föredrag

Under denna dag ges möjlighet att gå guidade turer och titta på maskiner i laboratoriet, det blir en berättelse om vilken roll nanoteknikens roll spelar i dagens och morgondagens stora utmaningar. På kvällen ges sedan föreläsningar och debatt om nanoteknologi i samhället.

Tid: 7 mars 2017, 14.00 - 20.00
Plats: K-space på Fasta tillståndets fysik, Lund

27 april
Digitaliseringen av hälsa och sjukvård - seminarium

Digitaliseringen av vården kan beskrivas som ett paradigmskifte som ska förbättra patientens egenmakt och öka effektiviteten. Många ser också e-hälsa som ett universalmedel för den hotande bristen på hälso- och sjukvårdsresurser. Detta event kommer att diskutera fördelarna och nackdelar med denna expansiva omvandling av vår hälso- och sjukvård.

Tid: 27 april 2017, kl 13.00 till 17.00 
Plats: Pufendorfinstitutets hörsal, Lund

28 april
Integritet i det digitala samhället - seminarium

Med utgångspunkt tagen i en kunskapsöversikt skriven av forskare vid Lunds universitet på uppdrag av Integritetskommittén (Ju 2014:09) kommer det inom ramen för denna workshop att diskuteras potentiella risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med ökad användning av informationsteknik.

Tid: 28 april 2017, kl 13.00-16.00
Plats: Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26, Lund 
Anmälan: www.design.lth.se/lu350/integritet/anmaelan

15 maj
Solpanelen: Sol över Skåne - Seminarium

Välkommen till Sol över Skåne – en paneldiskussion om nya affärsmodeller och ett solenergisprång för regionen. Hur kan Skåne ta ett solenergissprång och bli en ledande region för egenproducerad solel? Vad kan olika aktörer göra för att förverkliga detta? Vilka förebilder och lyckade exempel finns? Detta är frågor vi diskuterar i en ”solpanel” – en särskild inbjudan att lyssna och delta riktar vi till solelsbranschen, kommunala företrädare samt finansieringsinstitut och banker.

Tid: 15 maj 2017, kl 11.00-12.00
Plats: Stadshallen, Lund

17-19 maj
Sadla om - konstinstallation

”Sadla om” är den cykliska cykelinstallationen som ger nytt liv åt det förbrukade. Industridesignstudenterna Helena Hägg och Martin Paulsson har byggt Sadla om av kasserade cyklar som en del av Lunds universitets 350-årsjubileum. Förhoppningen är att konstverket ska inbjuda till samtal och möten, och påminna oss om att vi i högre grad kan använda begagnade och förbrukade föremål på nya sätt istället för att kasta.

Tid: 17-19 maj 2017, kl 11.00-16.00
Plats: Någonstans i Lund - återkommer med plats

15-19 maj
Now/Then
 - utställning av Industridesignskolan

Industridesignskolan vid Lunds universitet undersöker i utställningen Now/Then samtida produkters ursprung och deras miljöpåverkan. Utforskandet av de tjugofyra produkterna vill visa på var de har sitt ursprung och hur ett hållbart alternativ kan se ut.

Tid: 15-19 maj 2017, kl. 10.00-17.00
Plats:  Stadsbiblioteket i Lund

19 maj
Hållbar mat i ett förändrat klimat - paneldiskussion

Vi lever i en föränderlig värld och vi står inför en omställning till en framtid som ska räcka till och omfatta alla och på lika villkor – en hållbar värld! Hela samhället berörs. Lunds universitet fyller här en viktig roll genom sin forskning, utbildning och kunskapsspridning. Hållbar mat i ett förändrat klimat är en halvdag med fokus på utmaningar för livsmedelssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv och är en del av hållbarhetsveckan.

Tid: 19 maj 2017, kl. 11.05 - 11.45
Plats: Skissernas Museum, Lund

8-9 juni
NOFOMA2017 - konferens

NOFOMA är en årlig nordisk konferens som samlar forskare aktiva inom logistikområdet.

Tid: 8 - 9 juni 2017
Plats: Lund

20-23 augusti
Joy at work - konferens

Joy at work är konferensen för ett kreativt och hållbart arbetsliv, och riktar sig till personer från olika perspektiv och yrkesroller som vill samlas för att diskutera framtidens arbetsmiljö.

Tid: 20 - 23 augusti 2017
Plats: Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26, Lund

5 september
Att skriva ut framtiden
 - föreläsning om 3D-printing

3D-printing förändrar alla de regler som designers och ingenjörer tidigare varit begränsade av och helt nya möjligheter öppnas för kreativitet och hållbarhet. Olaf Diegel, professor i Produktutveckling och föreståndare för 3D-printlaboratoriet vid Designvetenskaper LTH, berättar om hur utskriftstekniken kan användas inom konst, teknik, affärsliv och hälsa. Han diskuterar också vilka sociala konsekvenser tekniken kan ha på våra liv och hur vi idag kan göra oss mer redo för morgondagens teknologier.

Tid: 5 september 2017, kl 10.00 - 11.00
Plats: Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26, Lund

Att skriva ut framtiden - öppet hus i 3D-printlaboratoriet

Välkommen till 3D-printlaboratoriet hos Designvetenskaper, LTH på Ingvar Kamprad Designcentrum! Se 3D-skrivarna användas, titta på utställningen av 3D-utskrivna saker som innehåller allt från musikinstrument, lampor och proteser och diskutera med forskarna som arbetar med tekniken.

Tid: 5 september 2017, kl 11.00 till 16.00
Plats: 3D-printlaboratoriet, IKDC, Lund

8 november
Friska fläktar och farliga partiklar 
- Jubileumskurs

Blir luftföroreningarna fler och farligare? Varje kubikcentimeter av luften omkring oss – utomhus och inomhus - innehåller tusentals partiklar, alla för små att kunna ses med blotta ögat. Var kommer dessa partiklar ifrån och vad händer när vi andas in dem? Och ännu viktigare, hur påverkar de vår hälsa? Dr. Christina Isaxon håller i föredraget, som är en del av Lunds universitets årslånga jubileumskurs, och kommer att besvara dessa frågor samt diskutera nya teknologier och om de innebär nya hälsofarliga partiklar.

Tid: 8 november 2017, 19.00 - 20.00 
Plats: Aulan i Kårhuset på LTH

Sidansvarig:

Designvetenskaper under Lunds universitets 350-årsjubileum

Kontakta Jessika Sellergren för mer information:

jessika.sellergren@design.lth.se
+46 46 222 85 10