lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Seminarium om Integritetsfrågor i det digitala samhället

Hur står det till med den personliga integriteten i det digitala samhället?

Med utgångspunkt tagen i en kunskapsöversikt skriven av forskare vid Lunds universitet på uppdrag av Integritetskommittén (Ju 2014:09) kommer det inom ramen för denna workshop att diskuteras potentiella risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med ökad användning av informationsteknik.

 


Tid: 
28 april kl 13.00-16.00

Lokal: Stora Hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26, Lund

Anmäl dig här: http://www.design.lth.se/lu350/integritet/anmaelan

Program (preliminärt)

13.00-13.10Inledning – Calle Rosengren
13.10-13.40Ett dygn med familjen Svenssons elektroniska spår – presentation av en kartläggning av Integritetskommittén: Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/06/sou-201641/
Erik Janzon, Utredningssekreterare, Integritetskommittén
13.40-14.05Digitalisering och personlig integritet: En systematisk kunskapsöverikt http://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/digitalisering-och-personlig-integritet-en-systematisk-kunskapsoeverikt(c0c66bbc-6669-4128-a18f-ddc41cc78c57).html
Calle Rosengren, Måns Svensson, Fredrik Åström
14.05-14.20Fika
14.15-14.40Digital konsumentprofilering – stora data, prediktiv analys och policyutmaningar http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/digital-konsumentprofilering--stora-data-prediktiv-analys-och-policyutmaningar(2505ca65-e334-49b8-baa1-dd1b7f7494ac).html
Stefan Larsson
14.40-15.05Amelia Andersdotter är f.d. EU-parlamentariker och driver nu dataskydd.net.
15.05-16.00Paneldiskussion med moderator
Sidansvarig: