lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Integritet i det digitala samhället

Hur står det till med den personliga integriteten i det digitala samhället? - seminarium och diskussion 28 april, 13.00-16.00, IKDC i Lund

Har konsumenter koll på vilka digitala spår de sätter? Och hur används informationen sen? Vilka risker finns för den personliga integriteten när vi blir allt mer digitala? Och vem har ansvar för vad?

Detta seminarium tar upp potentiella risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med ökad användning av informationsteknik. Utgångspunkten tas i en kunskapsöversikt skriven av forskare vid Lunds universitet på uppdrag av Integritetskommittén (Ju 2014:09).

Program

Programmet modereras av Susanna Bill från Innovationsteknik, Designvetenskaper, LTH och företaget Sustenance.

13.00-13.10Inledning 
Calle Rosengren, forskare Arbetsmiljöteknik och föreståndare Arbetsmiljöhögskolan vid Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet
13.10-13.40Ett dygn med familjen Svenssons elektroniska spår – Presentation av en kartläggning av Integritetskommittén vars uppdrag är att utifrån ett individperspektiv kartlägga och analysera risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning av informationsteknik. Mer om kartläggningen: Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)
Erik Janzon, utredningssekreterare, Integritetskommittén
13.40-14.05Digitalisering och personlig integritet 
Övervakas vi genom de digitala medier vi använder? Får det konsekvenser för våra attityder, beteende och privatliv? Utgångspunkten till presentationen tas i kunskapsöversikten Digitalisering och personlig integritet skriven av forskare vid Lunds universitet.
Calle Rosengren, forskare Arbetsmiljöteknik, Designvetenskaper vid LTH
Måns Svensson, docent i rättssociologi och forskare vid Lunds universitets institut för internetstudier
Fredrik Åström, bibliotekarie vid avd för Vetenskaplig kommunikation, Lunds universitet
14.05-14.20Fika
14.15-14.40Digital konsumentprofilering 
Hur ser konsumentskyddet ut i det alltmer digitaliserade samhället? Hur ska ansvar fördelas mellan myndigheter och konsumenter? Hur ska vi organisera oss på statlig nivå? – stora data, prediktiv analys och policyutmaningar. Läs mer om digital konsumentprofilering.
Stefan Larsson, föreståndare vid Lunds universitets institut för internetstudier
14.40-15.05Mina många ansikten: formell och informell identitet i en uppkopplad värld
Amelia Andersdotter, Distinguished Fellow at Centre for Internet and Society  
15.05-16.00Diskussion med panelen och publiken
Diskussionen leds av moderator Susanna Bill, Innovationsteknik, LTH
Sidansvarig: