lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hållbar mat i ett förändrat klimat

colombiansk äldre man håller upp en kakaoböna

Hur kommer klimatförändringarna att påverka vår livsmedelsförsörjning? Och vad behöver vi göra för att möta dessa förändringar? Behöver forskare och bransch samarbeta mer? En halvdag med fokus på utmaningar för livsmedelssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. Inspirationsföreläsningar och samtal kring hur vi får en säker och hållbar matförsörjning i ett förändrat klimat, samtidigt som maten är hälsosam.

Under dagen kan du lyssna på flera miniföreläsningar och panelsamtal. Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH står för ett av samtalen - Om förpackningar och matsvinn - som är baserat på en konkret frågeställning från Region Skånes affärsområde Måltid.

Andra ämnen som diskuteras:

  • Food prints – connections and challenges between food, environment and health. 
  • Den senaste forskningen om hur den globala matförsörjningen påverkas av klimatförändringarna. Rapsprotein- ett nytt skandinaviskt alternativ till soja? 
  • Proteinskiftet ur ett Lantmännen-perspektiv. 
  • Panelsamtal om matförsörjning i ett förändrat klimat 
  • En skånsk livsmedelsstrategi – en del av en större kraftsamling 
  • Framtidsspaning: Vad vill framtidens konsumenter ha? Och hur når vi visionerna om hållbarare matvanor?

Om förpackningar och matsvinn - ett panelsamtal baserat på ett case från Region Skånes affärsområde Måltid

Tid & plats: fredagen 19 maj, kl. 11.05–11.45 i Skissernas museums nya konferenslokal, Finngatan 2, Lund.

Kan matsvinnet minska med hjälp av förpackningar, eller är det sämre för miljön med de sopor vi får? Vad transporteras och serveras patientmåltider bäst i – plåtbleck eller nya komposterbara engångsmaterial? Och hur kan vi tänka kring förpackningar, transporter och matsvinn i andra delar av livsmedelssektorn?

Theresia Hermén Johansson från Region Skånes affärsområde Måltid presenterar caset. Därefter panelsamtal.

Panelen består av:

- Katrin Molina-Besch, doktorand vid Förpackningslogistik LTH
- Malin Göransson, doktorand vid Förpackningslogistik LTH
- Johan Mårtensson, vd Packbridge
- Helena Lindh, Environment Executive, Tetra Pak Nordics
- Patrik Johansson, vd Solserv AB

Sidansvarig:

Om seminariet

Tid: 19 maj, 09.00 - 13.00
Plats: Skissernas museum, Lund

Hållbar mat i ett förändrat klimat är en halvdag med fokus på utmaningar för livsmedelssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. Kom och lyssna på flera miniföreläsningar och panelsamtal. 

Anmälan

Konferensen är utan kostnad, men föranmälan krävs via denna länk. Observera att får du förhinder, skicka ett mejl med din avanmälan så snart som möjligt till Nina Nordh på Lunds universitets Hållbarhetsforum, nina.nordh@cec.lu.se.
Vid utebliven närvaro utan avbokning debiteras 400 kr.

Om hållbarhetsveckan

Under 15-20 maj sluter Lund upp kring en hållbarhetsvecka. Studenter och forskare vid Lunds universitet möter lundabor för att diskutera och involvera hela samhället i omställningen till en hållbar värld.