lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Sadla om

Kom och Sadla Om!

Var? Utanför Kårhuset på LTH
När? 17 maj kl 11.00 till och med 19 maj kl. 16.00

Sadla Om är konstverket av återvunna cyklar, cykeldelar samt lite trä. Helena Hägg och Martin Paulsson är industridesignstudenterna som vid sidan av studierna skapat verket.

Har du tankar om framtidens transporter i staden? Lämna dina personliga reflektioner och kreativa idéer till Helena och Martin vid Sadla Om den 17 maj kl 12-15.


Industridesignstudenternas installation är en mötesplats som uppmärksammar miljövänliga färdmedel och att saker och ting kan återanvändas i högre grad än i dag.

I en del av Lund finns en korsning som människor passerar. I anslutning till korsningen finns en temporär mötesplats. En liten plats där de som vill kan stanna till. Kanske det uppstår ett samtal som erbjuder nya hållbara perspektiv och kanske det uppstår en lust att sadla om? Mötesplatsen minner om föremål som glömts och kastats bort. Vad händer egentligen med ting som passerat sina bäst-före-datum? Vad händer med din cykel när den dör?

”Sadla om” är den cykliska cykelinstallationen som ger nytt liv åt det förbrukade. Industridesignstudenterna Helena Hägg och Martin Paulsson har byggt Sadla om av kasserade cyklar som en del av Lunds universitets 350-årsjubileum. Förhoppningen är att konstverket ska inbjuda till samtal och möten, och påminna oss om att vi i högre grad kan använda begagnade och förbrukade föremål på nya sätt istället för att kasta.

Sidansvarig:

Sadla om är en cykelinstallation av industridesignstudenterna Helena Hägg och Martin Paulsson

Tid: 17 maj kl. 11.00 - 19 maj kl. 16.00

Plats: LTH utanför Kårhuset, John Ericssons väg 3 i Lund

Kontakt: Helena Hägg, helenahagg@hotmail.com 
Martin Paulsson, mgpaulsson@hotmail.com