lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling 2018

2018-07-06

Calle Rosengren, föreståndare för Arbetsmiljöhögskolan; Jonas Welander, postdoktor med "Årets bästa avhandling 2018"; samt Lotta Dellve, ordförande i FALF

Pris för årets bästa avhandling 2018 i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö gick till Jonas Welander, postdoktor inom arbetslivsvetenskap vid MDH (Mälardalens högskola).
Avhandlingen handlar om välfärdsarbetarnas relation till sin organisation - Trust issues: Welfare worker´s relationship to their organization

Länk till avhandlingen:
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1092579&dswid=-2519

Läs mer: 
Socialarbetarnas arbetssituation uppmärksammas i årets avhandling, pressmeddelande från Högskolan i Gävle 
MDH-forskare prisas för bästa avhandling inom arbetslivsvetenskap, artikel från Mälardalens högskola

Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet delade ut priset för bästa avhandling under FALF 2018 - Forum för arbetslivsforsknings konferens som i år hade temat ”Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?”. Calle Rosengren, föreståndare vid Arbetsmiljöhögskolan och arbetsmiljöforskare vid Designvetenskaper, LTH, stod för prisutdelningen.

Mer information om Arbetsmiljöhögskolan och priset för bästa avhandling: Calle Rosengren, calle.rosengren@design.lth.se, www.design.lth.se/amh  


Sidansvarig: