lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Brott i spåren av prispress

2018-02-26

Henrik Sternberg, docent i förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH. Foto: Robert Olsson

Dieselstölder är ett bekant fenomen runt om i landet.
Henrik Sternberg, docent i förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH har forskat på hur utländska chaufförers dåliga arbetsförhållanden kan kopplas ihop med den här sortens kriminalitet.

Henrik Sternberg har med hjälp av tusentals frivilliga kartlagt minst lika många lastbilar från både Sverige och andra länder. Detta för att undersöka vilka som är här och även hur brottsligheten inom transportbranschen ser ut. Studien har visat på usla förhållanden för många utländska chaufförer.

– Jag har utvecklat en app där man kan få fram vilka lastbilar som är i landet och var de befinner sig, berättar han.

I den forskning som Henrik Sternberg och hans kollega presenterat ser man ett samband mellan så kallade ”enklare” brott och förekomsten av många chaufförer från låglöneländer som exempelvis Bulgarien och Rumänien. Brottsnivåerna påverkas dock inte när det är en hög förekomst av lastbilar från höglöneländer.

Problemet är enligt Sternberg inte att chaufförerna kommer från ett annat land, utan att åkerierna inte följer regelverket, tvingar chaufförerna att bo i sina lastbilar ibland så länge som sex månader i sträck och dessutom betalar mycket låga löner till de anställda.

Läs artikeln: Brott i spåren av prispress, publicerad i Norra Skåne, 2018-02-24 

Mer information: Henrik Sternberg, henrik.sternberg@plog.lth.se 


Sidansvarig: