lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Energieffektiv ventilation för sjukhus

2019-12-11

tre läkare i en operationssal

Foto: Pixabay

Infektionskänsliga salar på sjukhus liksom industriella renrum behöver en extremt energikrävande ventilation. Ofta behöver luftomsättningshastigheten vara 20–40 gånger högre än i vanliga lokaler. Energimyndigheten har stöttat ett forskningsprojekt som visar att en ny typ av ventilation uppfyller extremt höga hygienkrav och dessutom har 30 procent lägre energianvändning än konventionell teknik.

–Resultaten från dessa mätningar är väldigt positiva och systemet finns redan i mer än 120 operationsrum. Med fördjupad forskning kan fler förstå och dra nytta av möjligheterna, inte minst internationellt där tekniken ännu inte introducerats. Nu ska vi därför gå vidare och göra en teoretisk validering samt publicera två vetenskapliga artiklar, säger Jakob Löndahl från Lunds universitet som lett projektet, i artikeln från Energimyndigheten.

Läs hela artikeln: Energieffektiv ventilation för sjukhus, skriven av Martin Andersson och publicerad av Energimyndigheten 2019-12-03

Se även Malin Alsved beskriva forskningen i nedanstående filmklipp:
https://www.youtube.com/watch?v=JX-rNqJX0QQ&list=PLhLUNZ_Xfadgzbi7NSzTWYJtSC7vXc88m&index=2&t=0s 

Mer information: Jakob Löndahl, 073–551 86 36, jakob.londahl@design.lth.se  


Sidansvarig: