lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fikan som blev miljondonation till industridesign

2018-01-29

Ingvar Kamprad skruvar ihop trämodellen av Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) under invigningen av huset den 4 september 2002. Foto: Industridesign, LTH, Lunds universitet

− Det var ett långt möte med mycket kaffe för oss båda. Och mycket snus för Ingvar, säger Thomas Johannesson när han tänker tillbaka på sitt möte med Ingvar Kamprad år 1998.

För att diskutera samverkan kring industridesignutbildningen hade Ingvar Kamprad stämt träff med Thomas Johannesson, som då var rektor för LTH vid Lunds universitet. Fikan slutade med en donation på 250 miljoner kronor från Stichting IKEA Foundation till utbildningen inom industridesign.

− Donationen innebar att vi kunde öka antalet studieplatser från 15 till 30 varje år och att vi kunde hålla en högre internationell klass på utbildningen. Ingvar Kamprad önskade att donationen skulle bidra till att god design fanns tillgänglig för så många människor som möjligt, vilket skulle ske genom bra produkter i hållbara material och till låga kostnader, säger Thomas Johannesson.

Donationen var också startskottet för byggandet av Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC). Byggnaden stod klar 2002 och rymmer sedan dess Industridesignskolan samt Institutionen för designvetenskaper.

Läs hela artikeln här:
Fikan som blev miljondonation till industridesign, J Sellergren, Designvetenskaper, LTH 2018-01-30

Fler artiklar:
Arvet efter Kamprads jättedonation i Lund lever vidare i många år till, L Satz Sydsvenskan 2018-01-28

Industridesign – ett ämne som lockade fram Ingvar Kamprad J Sellergren i ”50 år med LTH – en fingervisning om teknik” 2011

Industridesignskolans hemsida:
http://www.industrialdesign.lth.se/

Mer information:
Claus-Christian Eckhardt, skolchef Industridesignskolan
claus-christian.eckhardt@design.lth.se
046-222 85 19

Fredrik Nilsson, prefekt Institutionen för Designvetenskaper, LTH
fredrik.nilsson@plog.lth.se
046-222 91 55

Jessika Sellergren, kommunikatör Institutionen för Designvetenskaper, LTH
jessika.sellergren@design.lth.se
046-222 85 10


Sidansvarig: