lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskning ska visa om vinterkräksjuka smittar via luften

2018-11-21

man sitter på knä hukad över en toalett

– När man kräks, och när man sedan spolar på toaletten, sprids små klumpar till vilka viruset är bundet, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH.

Hittills har den gängse uppfattningen varit att vinterkräksjukan inte smittar via luften. Men det gör den troligen, säger forskare i Lund, som nu ska ta reda på sanningen. 

– För närvarande är beskedet till personal inom sjukvården att vinterkräksjuka i stort sett inte smittar via luft. Vår hypotes är att den ändå gör det, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH, som just har tilldelats 3 580 000 kronor av AFA Försäkring för att forska i ämnet.

Läs artikeln: Forskning ska visa om vinterkräksjuka smittar via luften, publicerat på arbetet.se 2018-11-16

Se även: Smittar vinterkräksjukan via luft? publicerad på edaportalen 2018-11-18

Mer information: Jakob Löndahl, docent aerosolteknologi, 073–551 86 36, jakob.londahl@design.lth.se  


Sidansvarig: