lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Funktionsupphandling – en hävstång

2020-11-24

Porträtt av en man.

Charles Edquist. Foto: Kennet Ruona.

– Det är uppseendeväckande att politiker inte i högre grad använder sig av funktionsupphandling som medel för att uppnå långsiktiga mål inom miljö, klimat och hälsa. Den kan bli en avgörande kraft i samhällsutvecklingen, säger Charles Edquist i tidningen Offentliga affärer.

Charles Edquist har tidigare undersökt hur offentlig upphandling kan möjliggöra och vara en drivkraft för innovationer inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, och nu har tidningen ”Offentliga affärer” följt upp utvecklingen sedan rapporterna släpptes 2014 och 2019.

Läs artikeln ”Funktionsupphandling – en hävstång” i tidningen Offentliga affärer, skriven av Bo Höglander och publicerad 2020-11-26.

Kontakta Charles Edquist för mer information: charles.edquist@circle.lu.se