lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hållbarhetsutmaningar för produktutveckling - seminarium 23 maj 2016

2016-05-12

Seminarium med professor Stefan Anderberg från Linköpings universitet. Seminariet hålls på engelska.

Seminariet Hållbarhetsutmaningar för produktutveckling kommer att utgå från de utmaningar som ställs av en kraftigt ökande global konsumtion och speciellt fokusera svårigheterna att utvärdera olika former av påverkan längs produkters hela livscykler.

Stefan Anderberg är professor i industriell ekologi vid Linköpings universitet sedan 2013. Han är fil.dr. och docent i kulturgeografi (Lunds universitet), och har tidigare varit biträdande föreståndare för LUCSUS, lektor i geografi vid Köpenhamns universitet och forskare vid  IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) i Österrike. Han är för närvarande medlem av Formas beredningsgrupp 4 Resurseffektiva produkter och processer och har tidigare varit med i bl.a. Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, FRN:s Human Dimensions of Global change-kommitté och kommittén för systemanalys och IIASA vid Formas. Hans forskning har främst varit kopplad till olika hållbarhetsutmaningar och ofta fokuserat på utvecklingen av olika resursflöden i olika skalor, deras påverkan och relaterade styrningsutmaningar och hur städer, regioner och företag svarar på miljö, klimat och hållbarhetsutmaningarna. Hans nuvarande forskning fokuserar på resurseffektiv regional utveckling, urban metabolism, urban gruvdrift, industriell symbios i hamnområden, bioenergi, internationellt klimatsamarbete mellan städer och hanteringen av elektroniskt avfall i u-länder (Pakistan).

Inbjudan som pdf (på engelska)

Seminariet anordnas av Long View som är en plattform för cykliskt tänkande inom design och innovation på Designvetenskaper. Mer information om seminariet:
Karin Lundgren-Kownacki, karin.lundgren_kownacki@design.lth.se, 046-222 76 23


Sidansvarig: