lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Luftburen smittspridning – disputation 18 september

2020-09-11

speglad bild med två ansikten som andas ut partiklar mellan sig

Malin Alsved försvarar sin avhandling i Aerosolteknologi den 18 september 2020. Foto: Malin Alsved.

Infektionssjukdomar är en naturlig del av vår miljö och vårt samhälle. De cirkulerar ständigt bland människor, djur och växter, och de har stor påverkan på både individ- och samhällsnivå eftersom de gör oss och våra närstående sjuka. 

Ibland ställer infektionssjukdomar till med storskaliga utbrott – epidemier eller pandemier. Infektionssjukdomar som kan spridas via luft är ofta svåra att kontrollera och riskerar att spridas snabbt. Några exempel på sådana är lungtuberkulos, pest (digerdöden), mässling, influensa och SARS. Troligtvis också covid-19.

Nu disputerar Malin Alsved med en avhandling om luftburna virus och bakterier – Transmission of Infectious Bioaerosols - Sources, Transport and Prevention Strategies for Airborne Viruses and Bacteria.

I sin forskning har Malin Alsved studerat möjliga källor till smittsamma bioaerosoler på sjukhus, hur virus och bakterier överlever transport i luften genom experiment i laboratorium, och metoder för att minska luftburen smitta, som exempelvis effektiv ventilation och effektiva mätmetoder.

Välkommen att delta i Malin Alsveds disputation den 18 september kl 9.15 via YouTube. Disputationen på YouTube.

Avhandlingen är tillgänglig för nedladdning via LUCRIS.

Kontakta Malin Alsved på e-postadress malin.alsved@design.lth.se för mer information om forskningen.


Sidansvarig: