lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nuets förnöjsamhet - pris för bästa artikel

2016-03-31

Ulrika Sandén på Innovationsteknik har fått pris för bästa artikel inom sociologisk forskning 2015. Foto: Paul Hansen

Ulrika Sandén har för artikeln Nuets förnöjsamhet vunnit Sveriges sociologförbunds Torgny T. Segerstedts pris för bästa artikel 2015. Ulrika är projektassistent på Innovationsteknik vid Designvetenskaper och arbetar med satsningen ”Proaktiv cancervård” som handlar om patienters och närståendes livskvalitet och hur man kan förenkla livet i en svår livskris som cancer innebär.

-Inom den psykosociala cancervården så är min erfarenhet att den formas utifrån personalens kunskap och inte utifrån patientens behov. Därför är det första steget, att lyssna på patienters berättelser, så viktigt, säger Ulrika Sandén.

Juryns motivering till priset:
Nuets förnöjsamhet : en grundad teori om livsval och överlevnadsstrategier i Sociologisk Forsknings nummer 2/2015 är en metodologiskt grundlig, innovativ och medryckande berättelse om uppkomsten och upprätthållandet av ett ethos i ett litet nordnorskt samhälle. Med sitt vetenskapliga upplägg och självständiga grepp på ämnet utgör den ett spännande och högkvalitativt inlägg i vetenskaplig diskussion.

Ladda ner Nuets förnöjsamhet här: http://www.lu.se/lup/publication/8227259

Läs mer om Ulrika Sandéns forskningsprojekt:
På okänt cancervatten: Att drabbas av cancer blir en påminnelse och ett hot om livets slut. Det finns då ett behov av att navigera i en fragmenterad och okänd livssituation. På okänt cancervatten är en studie baserad på 19 cancerpatienters berättelser om sina vardagsliv. Syftet med studien är att genom öppna intervjuer lyssna och iaktta vad informanterna ansåg viktigt i sina liv. Att förstå och finna mönster i hur de hanterar sina livssituationer. De intervjuade använder sig av olika tekniker för att hantera oro. I sökandet efter livskraft och livsglädje kombinerar de såväl medvetna som omedvetna strategier, symboler, ritualer och magiskt tänkande. Det delvis nya livet kan delas upp i en inre navigering, en relationell navigering, och en vårdrelaterad navigering. Ladda ner På okänt cancervatten här: https://lup.lub.lu.se/search/publication/8861554

För mer information, kontakta Ulrika Sandén, ulrika.sanden@design.lth.se eller läs på hemsidan för Proaktiv cancervård.


Sidansvarig: