lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ny forskning om nanomaterial i byggbranschen kan förebygga hälsorisker

2020-11-25

Christina Isaxon, forskare i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH. Foto: Clea B. Isaxon.

Nanopartiklar med särskilt framtagna egenskaper används allt oftare i byggmaterial. Idag saknas kunskap om hur vanliga dessa material är och hur de påverkar hälsan. Christina Isaxon, vid Lunds universitet, tilldelas 4 449 000 kronor av AFA Försäkring för att kartlägga användningen av nanomaterial i byggbranschen och för att undersöka vad det innebär att exponeras för tillverkade nanopartiklar.

Christina Isaxon har tidigare forskat på nanopartiklar som bildas vid exempelvis svetsning. Hon har också studerat andra typer av luftburna partiklar i arbetsmiljöer. Nu ska hon kartlägga förekomsten av material med tillverkade nanopartiklar i byggsektorn och undersöka vilken hälsopåverkan de kan ha.

– Idag finns knappt någon information om vilka byggprodukter som innehåller nanomaterial. Vi vill ta reda på i vilka produkter tillverkade nanopartiklar ingår, varifrån materialen kommer och hur säkerhetsdatabladen är utformade.

Läs pressmeddelandet "Ny forskning om nanomaterial i byggbranschen kan förebygga hälsorisker" på AFA Försäkring, publicerat 2020-11-11

Mer information om forskningen: Christina Isaxon, christina.isaxon@design.lth.se