lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Osäkert om e-handel är ett grönt alternativ

2017-09-17

Henrik Pålsson, docent i Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH. Foto: Erik Andersson

E-handeln har länge ansetts som mer klimatvänlig än traditionell handel. Främst tack vare att effektivare transporter har övertrumfat konsumenters bilåkande. Den bilden ifrågasätts allt mer när forskare närmare granskar köpbeteenden.

Flera forskningsstudier har genom åren kommit fram till att e-handel har potentialen att minska konsumtionen av energi, ett av måtten på klimatpåverkan. Ökad e-handel kan minska behovet att använda personbil för att transportera varor från butik till hemmet.

Men forskare vid Lunds Tekniska Högskola, som gått igenom studierna i ett projekt finansierat av Energimyndigheten, har funnit att få studier tar hänsyn till samtliga faktorer som påverkar energiförbrukningen.

– De flesta forskningsstudier bygger på att konsumenten tar sig till butiken med bil, vilket har rätt stor total påverkan. Det härstammar från att en hel del studier är från USA och dess infrastruktur, säger Henrik Pålsson, projektledare och docent i Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH.

Läs artikeln Osäkert om e-handel är ett grönt alternativ i Dagens nyheter 2017-09-17:
http://www.dn.se/ekonomi/osakert-om-e-handel-ar-ett-gront-alternativ/

Mer info:
Henrik Pålsson, henrik.palsson@plog.lth.se, 046-222 76 83


Sidansvarig: