lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Prövar hur farligt det är med biodiesel

2019-12-18

Ester Pörfors och ytterligare en försöksperson blåser kraftigt för att luftflödet ska mätas. Foto:Kennet Ruona

Traktorn som står utanför Ingvar Kamprad Designcentrum har en tjock slang runt avgasröret som leder in i ett hål i ytterväggen. Biodieselavgaserna hamnar i aerosollaboratoriet där försökspersoner just nu medverkar i ett forskningsprojekt om hur människors hälsa påverkas av att andas in partiklar från bränslet.

– Exponeringen låter värre än den är. Biodieselnivåerna som deltagarna andas in motsvarar samma mängd som vi människor kan utsättas för under en dag i stadsmiljö med mycket trafik, säger Louise Gren som är doktorand i aerosolteknologi vid LTH och just nu arbetar med biodieselprojektet som en del av sitt avhandlingsarbete.

Dieselavgaser är cancerframkallande
Att dieselavgaser är cancerframkallande vet vi. De klassades som cancerogena år 2012 av IARC – International Agency for Research on Cancer – och då fastslogs riktlinjer för hur stora mängder partiklar från dieselavgaser som vi människor kan utsättas för utan att det betraktas som en hälsorisk. Men hur farligt är det med biodiesel som nu i allt högre grad ersätter diesel?

Läs artikeln "Prövar hur farligt det är med avgaser från biodiesel" i LUM nr 6/2019 av Jessika Sellergren


Sidansvarig: