lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Samhället behöver innovation – licentiatseminarium i Innovationsteknik 14 september

2018-09-11

Ilse Svensson De Jong försvarar sitt licentiatarbete Explorative study on Measurement of Innovation den 14 september kl 14.00. Foto: Gunta Podina.

− Samhället har mer än någonsin behov av tekniska och innovativa lösningar. Vår tilltro till innovation och teknik har ökat och vikten av att innovationslösningar levereras har blivit allt tydligare. Eftersom det finns fler problem än resurser till lösningar, kan ett mätsystem hjälpa offentliga och privata aktörer att fördela och prioritera för rätt ändamål. Ett mätsystem är ett sätt att följa upp om innovationen uppfyller löftet som den ger, säger Ilse Svensson De Jong som är doktorand i Innovationsteknik vid Designvetenskaper, LTH och nu försvarar sitt licentiatarbete Explorative Study on Measurement of Innovation.

− Min forskning handlar om att förstå hur innovation kan mätas och följas upp i organisationer. Jag utforskar teoretiska aspekter av innovation och har i min licentiatuppsats intervjuat styrningsekonomer för att få en uppfattning om teorin överensstämmer med hur de tycker och tänker kring mätsystem för innovation. Slutligen tittar jag på hur ett mätsystem förändras för att medverka till ett ökat fokus på innovation i en organisation.

Synen på innovation har förändrats
− Ett viktigt resultat i min licentiatuppsats är att vår syn på innovation har förändrats. För 30 år sedan var definitionen av innovation utformningen av en fysisk produkt på en utvecklingsavdelning. I dag ser vi på innovation på ett mer omfattande sätt, som till exempel nya tjänstelösningar med hjälp av aktörer både inom och utanför organisationen - som till exempel företagskoncepten Airbnb och Uber.

− I praktiken använder styrningsekonomer fortfarande mätetal som inte tar hänsyn till förändringen i definitionen av innovation. I organisationer mäter vi ofta produktinnovation och har mindre kännedom om andra former av innovation. Ett av resultaten visar att mera traditionella mätetal upprätthålls i etablerade företag men kompletteras med annan information - så istället för att ta bort mätetal till innovation som inte fungerar läggs det till information eller nya mätetal.

Fortsatt forskning
− I min fortsatta forskning vill jag titta på delaktighet i utformning av ett mätsystem till innovation i företag. Här jobbar jag med ett tillvägagångssätt som används väldigt lite i styrningssystem där fokus ligger på delaktighet och designstyrning. Jag vill också studera mätetal som visar samband mellan resurser som tillförs innovationsprocessen och vilket resultat det ger.

Jessika Sellergren


Ilse Svensson De Jong försvarar sitt licentiatarbete Explorative study on Measurement of Innovation den 14 september kl 14.00 på Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC).

Mer information: Ilse Svensson De Jong, ilse.svensson_de_jong@design.lth.se, +46 708 90 51 25


Sidansvarig: