lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Smittämnen klarar sig bättre än väntat i luften

2020-10-05

Malin Alsved i laboratoriemiljö

Malin Alsved, forskare i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH undersöker hur virus och bakterier överlever i luften. Foto: Kennet Ruona

Bakterier och virus som sprids via luften är svåra att skydda sig mot och det är svårt att veta när de finns i luften omkring oss. Ny forskning från LTH visar att smittämnen som man inte tidigare trott klarar sig i luften faktiskt gör det. Ett exempel är norovirus som ger upphov till vinterkräksjuka. Nu fortsätter forskningen för att närmare undersöka om coronavirus kan smitta via luften.

– Vinterkräksjuka anses inte spridas via luft, utan främst via kontakt, men vi samlade in luftprover på sjukhus där det förekommit vinterkräksjuka och identifierade norovirus i dessa. Nu samlar vi in luftprover för att undersöka om samma sak gäller Covid-19, säger Malin Alsved, forskare i Ergonomi och aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH.

Läs artikeln "Smittämnen klarar sig bättre än väntat i luften", publicerad på lu.se 2020-10-02

Mer information: Malin Alsved, malin.alsved@design.lth.se  


Sidansvarig: