lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Smittspridning, riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen? – webbinarium med AFA 16 juni

2020-06-10

illustration av virus sett i mikroskop

Foto: Pixabay

Välkommen till ett webbinarium den 16 juni kl 9.00-10.00. Spridningen av coronaviruset, covid-19, utmanar våra bedömningar och vårt handlande på många områden. Ett av dem är riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen. Vad vet vi om smittspridning idag? Hur ser riskbedömningen ut och vilka lagkrav och stöd finns?

Coronaviruset påverkar hela vårt samhälle och inte minst arbetslivet. Spridningen av corona (covid-19) utmanar våra bedömningar och vårt handlande på många områden. Ett av dem är riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen. Vilka åtgärder som ger bäst effekt kan se olika ut på olika arbetsplatser och kan vara av flera slag. Ibland går det inte att ta bort risken helt utan det handlar om att reducera risken eller hur man på bästa sätt kan hantera den.

Vad vet vi om smittspridning idag?
Ämnet behandlas av docent Jakob Lönndahl, ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet, som har fått anslag från AFA Försäkring och forskar om spridning av smittsamma virus via luft samt Carl-Johan Fraenkel, överläkare infektionsmedicin och specialist i vårdhygien vid Skånes universitetssjukhus.

Riskbedömning och åtgärder
Här träffar ni Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker vid Centrum för arbets- och miljömedicin Region Stockholm, som berättar om riskbedömning och vilka lagkrav och stöd som finns. Ni möter även Mats Bohgard, seniorprofessor vid ergonomi och aerosolteknologi Lunds universitet. Han har jobbat med luftföroreningsproblematik och aerosolfysik sedan 1975 och kommer ta upp tekniska arbetarskydd såsom till exempel andningsskydd.

Webbinariet ”Smittspridning, riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen?” äger rum den 16 juni kl 9.00-10.00.

Anmäl dig senast den 12 april till: afaseminarier@afaforsakring.se.

Mer information om webbinariet på AFA:s webbplats:
https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier/seminarier-2020/smittspridning-riskbedomning-och-atgarder-pa-arbetsplatsen/


Sidansvarig: