lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

”Vågen av förändring kan omvälva arbetet på vårdgolvet”

2020-11-10

Gudbjörg Erlingsdottir mot höstbakgrund

Gudbjörg Erlingsdóttir, docent i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, LTH. Foto: Erik Andersson

Hon är docent i arbetsmiljöteknik vid universitetet i Lund och har under många år zoomat in på digitaliseringen och de vårdanställdas arbetsmiljö. Pandemin ger en extra skjuts till Gudbjörg Erlingsdottirs forskning. Nu är hon nyfiken på hur det snabba införandet av digital teknik har upplevts på vårdgolvet.

– Vi vet att väldigt många inom vården har haft det tufft under pandemin. Det är klart att man inför teknik för att stödja dem. Men vi vet inte riktigt hur personalen har upplevt och kunnat ta till sig tekniken under den här perioden. Det hade varit intressant att undersöka mer, säger Gudbjörg Erlingsdóttir, docent i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, LTH.

Läs artikeln ”Vågen av förändring kan omvälva arbetet på vårdgolvet” i tidningen Arbetarskydd.
Skriven av Lena Gunnars, publicerad 2020-11-06

Mer information om forskningen: Gudbjörg Erlingsdóttir, gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se