lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vann pris för examensarbete, nu ska produkten ut på marknaden

2018-10-28

långt lila band ligger jämte vita fästen till blodslangar

IV-bracelet är ett armband för att hålla slangar på plats. Foto från medow.se

Frida McCabe och Linn Wrangmark gjorde sitt examensarbete i teknisk design vid Designvetenskaper, LTH – ett arbete som vann pris i studentkategorin för "framtidens innovationer" 2017. Nu är deras IV-bracelet i produktion för att komma ut på marknaden.

– Idén till examensarbetet fick vi under en kurs i ergonomi då studenterna fick i uppdrag av Gambro att ta fram koncept till problem som företaget uppmärksammat vid dialysbehandlingar, berättar Frida McCabe. Jag och Linn valde att ta oss an problemet med otillräcklig fixering av blodslangarna och tog då fram grundkonceptet för produkten IV-bracelet.

Under en intravenös behandling kan en patient ha en nål eller en plastkateter i armen i upp till 72 timmar. Om nålen rör sig kan det kännas både obehagligt och ge upphov till inflammation i kärlet, och rycks den ut måste patienten stickas om. För att försöka hålla slangar på plats tejpas de ofta fast på patientens arm, men det är en inte helt säker metod som dessutom kan ge upphov till allergiska reaktioner. IV-bracelet är ett armband där slangarna enkelt fästs så att patienten kan röra sig mer fritt.

– Vi har stött på väldigt många utmaningar på vägen som vi inte väntat oss. Dessa problem är vad som har fått oss att tänka om, och som gjort att produkten ser ut som den gör idag. Även om problemen vid det tillfället de uppstår ofta känns överväldigande och svåröverkomliga så är det ofta det som gör att man tvingas komma på en ännu bättre lösning och på så sätt kan förfina produkten ännu mer.

Vad skulle ni ge för råd till de studenter som är i startgroparna med sina egna idéer?

– Våra råd är att våga satsa, ta hjälp och ge inte upp. Genom bland annat universitetets innovationssystem och företagsinkubator har vi fått otroligt mycket stöd som hjälpt oss att bli de entreprenörer som vi är idag. Det finns så mycket duktigt och hjälpsamt folk inom universitetet som bara du ber dem ser till att du får det stöd du behöver för att uppfylla dina entreprenörsdrömmar.

Mer information om IV-bracelet: www.medow.se

Intresserad av att göra examensarbete på Designvetenskaper? Missa inte infoträffen den 18e oktober.


Sidansvarig: