lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kammare och processning av aerosol

Aerosollaboratoriet har olika typer av kammare och behållare där vi kan fånga in och transformera partiklarna. Den största kammaren är 22 m3, med väggar av rostfritt stål, en luftsluss och möjlighet att reglera temperatur och luftfuktighet. Behållare finns också för att hantera toxiska eller potentiellt smittspridande aerosolpartiklar.

Vi använder olika tekniker för att studera hur aerosolpartiklarna påverkas av temperaturförändringar (upp till runt 1000°C), ozon, UV-ljus, luftfuktighet eller gassammansättning.

Sidansvarig:

Kontakt

Patrik Nilsson
forskningsingenjör
046-222 32 84
_________________________
Designvetenskaper
Box 118, 221 00 Lund
Sölvegatan 26, Lund
Fax: 046-222 44 31