lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Grundutbildning

På Institutionen för designvetenskaper arbetar vi inom grundutbildningen med hållbar utveckling. Vår ambition är att hållbar utveckling ska vara en självklar del i studenternas framtida yrkesliv.

INDUSTRIDESIGNSKOLAN

På Industridesignskolan studerar 150 studenter på magister- och kandidatnivå. Hållbar utveckling är en central del inom utbildningen. På magisternivån finns ett fokusområde som vi kallar "Man and Nature" som syftar på människans samspel med jordens alla system

Linear to Cyclic Project 2012

Första årskursen på Industridesignskolans masterprogram arbetar under hösten 2012 med ett projekt med inriktning på hållbar utveckling. Projektet består av en inledande ”forskningsfas” i grupp och ett individuellt projekt. Projektet inleds med att studera sektorer i samhället så som transporter, materialproduktion, jordbruk, skogsbruk, fiske, kommunikationer med flera och analysera dem med avseende på linjärt respektive cykliskt tänkande.  Grupprojektet består av en historisk analys av sektorns karaktär och förslag till förändringar i cyklisk riktning. I det individuella projektet fokuserar studenterna på en företeelse med typiskt linjär prägel och utvecklar ett alternativt koncept baserat på cykliska principer. Resultatet är en produkt som är en naturlig del av det föreslagna konceptet och som kommunicerar tankarna bakom det.  Projektet kommer att ställas ut i Stockholm under Möbelmässan i februari 2013 och i Milano i april 2013.

Stockholm Furniture Fair 2012

Magisterstudenterna på Industridesignskolan visade upp resultatet av projektet "Yesterday, today, tomorrow" där tanken var att skapa framtida hållbara koncept utifrån erfarenheter från historien.

Living in nature

Workshop med industridesignstudenter om att leva på naturens villkor.

Sidansvarig:

Kontakt

Roland Akselsson
professor, ergonomi och aerosolteknologi
roland.akselsson@design.lth.se 
+46 (0) 46 222 92 66

Olof Kolte
universitetslektor, industridesign
olof.kolte@design.lth.se 
+46 (0) 703 70 72 70

Jessica Wadin
forskare, innovationsteknik
jessica.wadin@design.lth.se
+46 (0) 46 222 03 59