lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Vid Institutionen för designvetenskaper vill vi gärna arbeta med examens- och uppsatsprojekt inom området hållbar utveckling.

Sådana arbeten kan göras inom många olika områden:

  • Aerosolteknologi
  • Ergonomi
  • Förpackningslogistik
  • Industridesign
  • Innovationsteknik
  • Produktutveckling
  • Rehabiliteringsteknik

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att göra examensarbete inom hållbar utveckling hos oss.

Exempel på pågående examensarbeten inom hållbar utveckling.

Sidansvarig:

Kontakt

Roland Akselsson
professor, ergonomi och aerosolteknologi
roland.akselsson@design.lth.se 
+46 (0) 46 222 92 66

Olof Kolte
universitetslektor, industridesign
olof.kolte@design.lth.se 
+46 (0) 703 70 72 70

Jessica Wadin
forskare, innovationsteknik
jessica.wadin@design.lth.se
+46 (0) 46 222 03 59