lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hållbar utveckling

Designers/engineers and Sustainable Development

Ett konferensbidrag från institutionen

Roland Akselsson deltog i den årliga konferensen: Education for Sustainability. International Greening Education Event 2016. 16th to 21st of October 2016. Karlsruhe, Germany. Han höll ett föredrag (45 min) från institutionen med rubriken

Designers/Engineers and sustainable development
Visions, strategy and the first steps by a university engineering department
Roland Akselsson, Karin Lundgren-Kownacki, and Fredrik Nilsson Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University, Lund, Sweden

I föredraget presenterades institutionens aktiviteter på utbildningssidan inom området hållbar utveckling. Ett huvudbudskap var också att alla ”designers/engineers” bör få en god bas för arbete för en hållbar utveckling.

Powerpointpresentationen finns här.

Re: TUTA OM DU GILLAR KLIMATFÖRÄNDRING — Gatuskyltar placerade vid infarten till IKDC och A-husets bilparkeringar

Inspirerad av Dan Wolgers verk med fotografier av vägskyltar med texten ”HÄR SLUTAR ALLMÄN VÄG” från 1995, har jag framställt skyltar med texten ”TUTA OM DU GILLAR KLIMATFÖRÄNDRING”.

Jag vill med skylten uppmuntra till eftertanke och inspirera till diskussion om hur vi har organiserat vårt samhälle och hur klokt det är att okontrollerat bränna fossila bränslen för att transportera oss själva + 1500 kg när vi löser behovet av mobilitet i en urban miljö som vi själva har skapat, nu när vi är på väg mot 4 graders temperaturhöjning enligt Världsbankens rapport ”Turn down the heat” publicerad i november 2012.

De modernistiska samhällsplaneringsidéalen baserade på teorier av bland annat Le Corbusier och Walter Gropius där till exempel gaturummet upphörde att vara mötesplats, stora avstånd mellan byggnader förespråkades, funktionsseparering, motorleder endast för transporter, hus i park som koncept för placering av byggnader, har banat väg för den typ av samhällsplanering som fortfarande är norm. Hur de här teorierna kom till Sverige och inkluderades i byggnadslagstiftningen från 1930 och framåt kan man läsa om i Monica Anderssons avhandling ”Politik och stadsbyggande, Modernismen och byggnadslagstiftningen”.

Tony Fry beskriver i sin bok ”Design as Politics” hur vi i den utvecklade världen har förlorat förmågan att inse konsekvenserna av att använda den teknologi som vi själva har skapat. Bilen är kanske den länken i ett globaliserat samhällsbygge som bäst representerar den låsningen. Bilen gör det möjligt för oss att fortsätta använda den modernistiska samhällsplaneringsmodellen och bygga vidare med funktionsseparering och koncentrera handel till utkanterna av städerna. Produktionen av varor sker ”någon annan stans” organiserad av den storskaliga handeln som skapar enorma resursflöden med orimliga miljökonsekvenser, förstör de lokala ekonomierna och tar död på stadslivet i våra städer.

Skall vi fortsätta med det här?

Olof Kolte 5/2 2013

Länkar

Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS is a platform for education, research and cooperation inside and outside academia on questions related to sustainable development. Homepage including events and news http://www.lucsus.lu.se/  .

Internationella miljöinstitutet (IIIEE = International Institute for Industrial Environmental Economics) är ett multidisciplinärt institut vid Lunds Universitet. IIIEE fokuserar sin forskning och utbildning på policy och strategi för hållbara lösningar. http://www.iiiee.lu.se/ 

Urban arena är en organisation inom Lunds Universitet som samlar personer med verksamhet kopplad till hållbar stadsutveckling. Urban arena arrangerar bl a seminarier kring hållbar stadsutveckling. Se hemsida.

Westander Klimat och Energi ger ut Veckans klimatnyheter för att bidra till ett ökat engagemang i klimatfrågan och för att få fler aktörer att minska sin klimatpåverkan. Westander tar inte ställning till innehållet i de nyheter som förmedlas. Nyheterna förmedlas utan faktagranskning och med referens till källa. För anmälan klicka på Anmälan till nyhetsbrevet .

Green Leap är en mötesplats för design och hållbar utveckling som startades på KTH i samarbete med Konstfack. Green Leap's övergripande mål är att verka som katalysator för förändring genom att engagera design i hållbar utveckling. Initiativet stöds av Energimyndigheten som insett att förändrade attityder och beteenden är nyckeln till en hållbar framtid.  http://www.greenleap.kth.se/ 

Litteratur inom hållbar utveckling

 • Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies, Jared Diamond
 • Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, Jared Diamond
 • The Long Emergency, Surviving the Converging Catastrophes of the twenty-first Century, James Howard Kunstler
 • No Logo, Naomi Klein
 • Happiness, Richard Layard
 • Vetenskapen och förnuftet, Georg Henrik von Wright
 • The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism, Naomi Klein
 • The Silent Takeover, Global Capitalism and the Death of Democracy, Noreena Hertz
 • The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals, Michael Pollan
 • Den hemlige kocken, Mats-Eric Nilsson
 • Fast Food Nation, Eric Schlosser
 • Tyst hav - Jakten på den sista matfisken, Isabella Lövin
 • Cities for a small planet, Richard Rogers
 • Geography of Nowhere, The rise and decline of America’s man-made landscape, James Howard Kunstler
 • Transport Revolutions, Moving people and freight without oil, Richard Gilbert and Anthony Perl
 • Plan B, Mobilizing to save civilization, Lester R. Brown
 • Biffen, Bilen, Bostaden, Stefan Edman (statlig utredning om hållbar konsumtion, ladda ner från regeringskansliets hemsida)
Sidansvarig: