lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

THE LONG VIEW

THE LONG VIEW är en plattform för cykliskt tänkande inom design och innovation vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola.

Förmågan att tänka nytt och visualisera alternativ till dagens sätt att organisera samhället är helt avgörande för att lyckas med en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle

Plattformens fundament är Brundtlandkommissionens definition av begreppet hållbar utveckling, den att tillfredsställa våra behov i dag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov och karaktäriseras av ett långsiktigt och cykliskt tänkande.  Plattformen skall vara navet i institutionens arbete för en långsiktigt hållbar utveckling för lärare, studenter och forskare och dörren in för omvärlden.

Välkommen!

 

 

Sidansvarig:

Kontakt

Karin Lundgren-Kownacki
doktorand
karin.lundgren@design.lth.se
+46 (0) 46 222 76 23

Olof Kolte
universitetslektor
olof.kolte@design.lth.se
+46 (0) 703 70 72 70

Roland Akselsson
professor
roland.akselsson@design.lth.se
+46 (0) 46 222 92 66