Skip to main content

PRODUKTUTVECKLING: Digitaliserad kundanpassad tillverkning – Kapell & Annat

Detta exjobbet är för dig som vill arbeta med att effektivisera och digitalisera processen för produktframtagning.

– Published 25 January 2023

Bakgrund

Kapell & Annat tillverkar båtkapell till fritidsbåtar och är Skandinaviens största producent. Tillverkning sker i verkstad i Malmö. Företaget arbetar med CAD för att kunna använda delar av sin maskinpark, men är långt ifrån att utnyttja fulla potentialen i mjukvaran. Idag skapar företaget alla modeller av kapell genom att malla analogt med plast ute på båtarna och designen sker direkt på plastbitarna. Processen är mycket tidskrävande och väderberoende.

Exjobbet

För att kunna konkurrera långsiktigt behöver Kapell & Annat nå framgång i sin digitala arbetsprocess. Exjobbsprojektets målsättning är att, med hjälp av Kapell & Annats idag tillgängliga utrustning, skapa formerna för ett digitalt och mer effektivt arbetssätt i hela arbetsprocessen från måttbeställningar, tillskärning och sömnad.

Kapell & Annat arbetar med programvaror som Rhino 6 och PRODIM Proliner.

Kontakt

Mer information om projektet kontakta: Elin Olander, elin.olander@design.lth.se