lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Så här går det till

Utbildningen vid Arbetsmiljöhögskolan sker i form av uppdragsutbildning och administreras av Lund University Education. Kurserna skräddarsys och arbetas fram i samverkan och samtal med uppdragsgivaren och deltagarna. Detta medför ett inflytande direkt ifrån beställarnas sida och utbildningen kan inriktas mot de behov som yrkesgrupperna har i sin aktuella yrkesvardag just nu.

Förutom nytt framtidslärande och nya skräddarsydda kurser erbjuder Arbetsmiljöhögskolan en internetbaserad utbildningsplattform som gör att alla som vill utbilda sig i arbetsmiljö ska kunna göra detta, obehindrat av tid och plats. Kurser inom Arbetsmiljöhögskolan ger dessutom deltagarna möjlighet till akademiska poäng.

Välkommen att kontakta föreståndare Calle Rosengren för vidare diskussioner!

Kontakt

Calle Rosengren
Föreståndare Arbetsmiljöhögskolan
calle.rosengren@design.lth.se
+46 46 222 80 06

Jonas Borell
Biträdande universitetslektor
jonas.borell@design.lth.se
+46 46 222 80 61

Jessika Sellergren
Kommunikatör
jessika.sellergren@design.lth.se
+46 46 222 85 10

Vi ser fram emot att samarbeta med er organisation!