lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Så här kan en utbildning inom Arbetsmiljöhögskolan se ut

Med stöd av dagens kunskapsbas och aktuell forskning kan vi skräddarsy uppdragsutbildningar som passar våra uppdragsgivares önskemål. Vår pedagogik grundas på tvärvetenskapliga infallsvinklar och problembaserat lärande där kursdeltagarna får arbeta utifrån in egen yrkesvardag. Vi erbjuder allt från enstaka föredrag till mer omfattande poänggivande utbildning.

  • Enstaka föredrag
  • En- eller tvådagarsinternat
  • Seminarieserie
  • Poänggivande kurser 

 

Kontakt

Calle Rosengren
Föreståndare Arbetsmiljöhögskolan
calle.rosengren@design.lth.se
+46 46 222 80 06

Jonas Borell
Biträdande universitetslektor
jonas.borell@design.lth.se
+46 46 222 80 61

Jessika Sellergren
Kommunikatör
jessika.sellergren@design.lth.se
+46 46 222 85 10

Vi ser fram emot att samarbeta med er organisation!