lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vi erbjuder utbildning inom följande områden

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Omfattar stress och hälsa, ledarskap/ledning, motivation, self-leadership, hållbart arbetsliv för alla åldrar, förändringsledarskap, professionsteori, genus och teamarbete.

Hitta litteratur inom området i biblioteksdatabasen ARBLINE

Fysisk arbetsmiljö

Omfattar luftkvalité, ljus/belysning, synergonomi, fysisk ergonomi, värme/kyla och kemiska hälsorisker.

Hitta litteratur inom området i biblioteksdatabasen ARBLINE

Det digitala arbetslivet

Omfattar E-hälsa, utformning av digitala arbetsredskap, gränslöst arbetsliv, interaktionsdesign och robotar/robotisering.

Hitta litteratur inom området i biblioteksdatabasen ARBLINE

Risk och säkerhet

Omfattar säkerhetskultur, avvikelserapportering, patientsäkerhet, ledningssystem för säkerhet och nanosäkerhet.

Hitta litteratur inom området i biblioteksdatabasen ARBLINE

Kontakt

Calle Rosengren
Föreståndare Arbetsmiljöhögskolan
calle.rosengren@design.lth.se
+46 46 222 80 06

Jonas Borell
Biträdande universitetslektor
jonas.borell@design.lth.se
+46 46 222 80 61

Jessika Sellergren
Kommunikatör
jessika.sellergren@design.lth.se
+46 46 222 85 10

Vi ser fram emot att samarbeta med er organisation!