lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Health Design

Health Design ska koordinera och utveckla forskningsintressen och forskarkompetenser inom hälso- och sjukvård på Designvetenskaper. Plattformen utgår från institutionens fokus på samspelet mellan människa, teknik och design och baseras på fem huvudområden:

  • Ett normalt och aktivt liv i en vårdsituation
  • Patientens och närståendes delaktighet
  • Vårdpersonalens arbetsmiljö
  • Anpassning av teknik och kringutrustning till vårdmiljö/arbetsmiljö
  • Patientsäkerhet

Inom varje huvudområde arbetar forskare från flera olika kunskapsområden. Respektive område strävar efter ett nära samarbete med olika vårdmiljöer för att generera ny kunskap och lösningar. Delar av arbetet sker i våra olika laboratorier. Framtagna lösningar implementeras och utvärderas i den verkliga vårdmiljön där detta är möjligt. Inom forskningsplattformen används en mix av olika metoder vilket innefattar allt från kvalitativa etnografiskt inspirerade metoder till avancerade mätningar i laboratorier. Design- och innovationsmetodik bidrar till att skapa integrerade lösningar utifrån en helhetssyn. 

 

 

Kontakt

Gudbjörg Erlingsdottir, docent
Gudbjorg.Erlingsdottir@design.lth.se
+46 46 222 04 96

Designvetenskapers forskningsplattformar

Designvetenskaper arbetar övergripande med flera andra forskningsprojekt.

Läs mer på institutionens forskningssida.