lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Exposing the exposures – disputation i Aerosolteknologi 15 maj

2020-05-13

Karin Lovén disputerar i Aerosolteknologi den 15 maj. Foto: Kennet Ruona

Städare och yrkesverksamma inom nanoteknologiindustrin är yrkesgrupper med utmanande arbetsmiljöer, berättar Karin Lovén, doktorand i Aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH, i sin avhandling i Aerosolteknologi: ”Exposing the Exposures: Assessing occupational aerosol exposures and their possible health and toxicological effects”.

– Inom städbranschen har det länge funnits problem med hög fysisk belastning och utbredd användning av städkemikalier. På senare tid har man börjat använda städsprayer, visserligen med syftet att förenkla arbetet, men med följden att man samtidigt potentiellt skapar ett nytt problem med den aerosol som kan bildas. Inom nanoteknologiindustrin är ett av de stora problem den osäkerhet som finns – kring vilka typer av exponeringar som förekommer, vilka nya material som används och hur farliga dessa verkligen är om de andas in, säger Karin Lovén.

Den 15 maj kl 9.15 försvarar Karin Lovén sin avhandling ”Exposing the Exposures: Assessing occupational aerosol exposures and their possible health and toxicological effects”.
Opponent är Dr. Mar Viana Rodríguez, Spanien.

Välkommen att delta i disputationen via YouTube: https://youtu.be/dahlzfOYFtg

Avhandlingen finns för nedladdning i Lunds universitets forskningsportal LUCRIS:
https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/exposing-the-exposures(cd742172-313b-4600-b4e6-490033e14ca9).html

För mer information, kontakta Karin Lovén:
karin.loven@design.lth.se