lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hållbarhetsveckan: Konferens om hållbar utveckling

2021-04-28

Dekorativt kollage av svart-vita bilder av Lunds universitets huvudbyggnad, händer som håller en kikare, en hjärna och en världskarta.

Lunds universitet är värd för en forskningskonferens på temat ”Kunskap för hållbar utveckling” och flera av Designvetenskapers och CIRCLE:s forskare deltar genom att presentera olika forskningsämnen och viktiga frågeställningar.

Den digitala forskningskonferensen äger rum den 4 maj och är ett av många evenemang under Lunds universitets hållbarhetsvecka. Konferensen fokuserar på kunskap om hållbarhet, de utmaningar vi står inför och vad forskningen kan göra för att bidra till en förändring.

Konferensen hålls på engelska och forskarna deltar i olika punkter under dagen – tematiska sessioner, posterpresentationer och matchmaking-event. För information om vilka ämnen de tar upp – se konferensens program (på engelska). 

Medverkande forskare:

Kajsa Ahlgren Ode, Innovationsteknik

Giana Carli Lorenzini, Förpackningslogistik

Jessica Lagerstedt Wadin, Innovationsteknik och CIRCLE

Despina Christoforidou, Industridesignskolan

Claus-Christian Eckhardt, Industridesignskolan

Markus Grillitsch, CIRCLE

Magali Ljungar-Chapelon, Ergonomi och aerosolteknologi

Charlotte Magnusson, Certec

Yahia Mahmoud, CIRCLE

Katrin Molina-Besch, Förpackningslogistik

Camilla Nyquist Magnusson, Förpackningslogistik

Linda Paxling, CIRCLE

Rhiannon Pugh, CIRCLE

Ilse Svensson de Jong, Innovationsteknik

Lena Trojer, CIRCLE

Lunds universitets hållbarhetsvecka är ett årligt evenemang som gemensamt anordnas av Lunds universitet och Lunds kommun. Syftet med hållbarhetsveckan är att skapa en plattform för att sammanföra idéer och främja tvärvetenskapliga samarbeten, samt att öka allmänhetens medvetenhet om, och inspirera till, hållbar förändring.

Konferens äger rum 4 maj 2021, 9.00-16.30

Information om konferensen (på engelska)  

Information om hållbarhetsveckan: 3-8 maj 2021