lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hållbart arbetsliv – men hur?

2019-07-18

Flera personer vända mot en person som talar

Träffen på Ingvar Kamprad Designcentrum om framtidens hållbara arbetsliv arrangerades i samarbete mellan Designvetenskaper på LTH, alumnnätverket och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet samt Lunds kommun. Foto: Erik Andersson

DAGENS ARBETSLIV är sällan en nio-till-fem-historia. Idag kan vi ofta styra när, var och hur vi arbetar. Hur ska vi förhålla oss till det flexibla jobbets utmaningar för att ”hålla” hela livet? Och vilka arbetslivstrender kan anas vid en framåtblick?

Dessa frågor diskuterades under Hållbarhetsveckans arbetsmiljömingel där studenter, forskare och yrkesverksamma medverkade. Calle Rosengren, arbetsmiljöforskare vid Designvetenskaper, inledde evenemanget och gjorde fem framtidsspaningar – med start i en bakåtblick.

Läs Calle Rosengrens framtidsspaningar i LTH-nytt nr 2019:2, s 36-37: Hållbart arbetsliv – men hur? av Jessika Sellergren