lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hållbart digitalt arbetsliv – konferensföreläsning

2020-02-17

två personer står på en scen med blå bakgrund

Calle Rosengren föreläser på konferensen ”Vidgade vyer” Foto: Lotta Eriksson

Gränsen mellan arbete och privatliv blir allt otydligare. Att kolla av mejlen på kvällen och vara tillgänglig på mobiltelefonen för barnen under arbetsdagen löser livspusslet för en person men kan upplevas som en stressfaktor för en annan. Med utgångspunkt i ett pågående forskningsprojekt berättar Calle Rosengren, forskare vid Designvetenskaper, Lunds universitet, om utmaningarna som ett gränslöst digitalt arbetsliv ställer på organisationer och medarbetare.

Föreläsningen är en programpunkt på konferensen ”Vidgade vyer” 18-19 februari 2020. Läs mer om konferensen här: https://www.foretagsuniversitetet.se/oeppna-kurser/kompetensutveckling/Kommunikation-Digitalt/Vidgade-Vyer

Mer information om arbetsmiljöforskningen:
Calle Rosengren, Designvetenskaper och Arbetsmiljöhögskolan
calle.rosengren@design.lth.se