lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Intelligenta kontor med fokus på återbruk och arbetsmiljö – nytt forskningsprojekt

2020-03-27

Axel Nordin och Niklas Madesn arbetar tillsammans med forskningen om återanvändning av kontor. Foto: Gabriella Cederström och David Möller.

Omkring 25 000 ton kontorsprodukter – motsvarande 43 000 ton koldioxid – hade varje år kunnat återbrukas i Sverige vid renovering av kontorslokaler. Vilka åtgärder krävs för att vi ska kunna återanvända kontor och inredning i högre grad än vi gör idag?

Forskningsprojektet ”Intelligenta kontor med återbruk och arbetsmiljö i centrum”, med finansiering från Familjen Kamprads stiftelse, planerar att ta fram en designlösning för kontorslokaler med återanvändning och arbetsmiljö i fokus. Med hjälp av nya datainsamlingstekniker och artificiell intelligens ska en ny typ av modulbaserade kontor utvecklas.

Ansvarig för projektet är Axel Nordin, forskare i Produktutveckling vid Designvetenskaper, LTH, men projektet sker i samverkan med designlaboratoriet Superlab i Helsingborg. Tillsammans har de förhoppningen att modern teknologi – som artificiell intelligens och algoritmer – kan förbättra framtidens kontor gällande återbruk, hållbarhet och hälsa.

Idén är att skapa mobila och flexibla kontorsmoduler som varje ny hyresgäst kan anpassa efter sina egna fysiska behov. Vid en renovering rivs inga väggar, utan kontorsmodulerna återanvänds genom nya anpassningar.

– Med hjälp av insamlad data från kontorets personal och en algoritm som tar hänsyn till arbetsmiljöfaktorer, kan man på ett enkelt sätt skapa en smart planlösning för varje ny hyresgäst, säger Axel Nordin.

I projektet planerar Produktutveckling och Superlab att vidareutveckla det digitala AI-verktyg som de redan jobbat med tillsammans under det senaste året.

– Vi hoppas kunna vidareutveckla vårt AI-verktyg för att effektivisera och optimera arbetsplatser i framtiden. Förhoppningen är att användningen av verktyget kommer leda till en ökad återanvändning, cirkulärt tänkande och förbättrade arbetsmiljöer där hälsa står i fokus, säger Niklas Madsen vid Superlab.

När Axel Nordin föreställer sig framtidens kontor så tror han att fokus kommer ligga på individualisering och flexibilitet.

– Förutom att vi med hjälp av design och artificiell intelligens hoppas kunna öka återbruket i kontorsmiljöer, så tycker jag som forskare att det också hade varit spännande att kunna mäta hur mycket bättre en så kallad intelligent datorframtagen planlösning är jämfört med en traditionell, säger Axel Nordin.

Projektet ”Intelligenta kontor med återbruk och arbetsmiljö i centrum” pågår under två år med finansiering på 2,2 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse. Ansvarig för projektet är Axel Nordin vid Produktutveckling, Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet. Projektet är ett samarbete med Superlab i Helsingborg. Medverkande aktörer är Inredo, Gedigen, Lindab, Brainlit, Ecophon, Wihlborgs och Mindpark.

Text: Jessika Sellergren

Mer information om projektet:
Axel Nordin, Produktutveckling, Lunds universitet
axel.nordin@design.lth.se

Niklas Madsen, Superlab
niklas@superlab.se