lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Jag mäter - alltså finns jag

2018-10-28

Calle Rosengren, arbetsmiljöforskare vid Designvetenskaper, LTH och föreståndare vid Arbetsmiljöhögskolan. Foto: Peter Frodin

Vad händer med oss när allt ska vara mätbart? Frågan ställs i Filosofiska rummet i Sveriges Radio. Arbetsmiljöforskaren Calle Rosengren från Designvetenskaper, LTH medverkar och ger sin syn på mätbarhet ur ett arbetslivsperspektiv. 

– Att vi idag håller på att standardisera, stycka upp och tidsmäta processer inom tjänstemannayrken och offentlig sektor påminner mycket om det man gjorde med hantverksyrken i industrialiseringen genom att bryta upp arbeten och detaljstyra dem, så kontrollen över arbetet gick från den som utförde det till arbetsgivaren, säger Calle Rosengren i programmet.

Lyssna på programmet: Jag mäter - alltså finns jag, publicerat i Sveriges Radio, 2018-10-28