lu.se

Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kunskapsnod för hållbar e-handel – ReLog, CLOSER och Helsingborgs stad i samverkan

2021-07-13

person böjer sig ner i bild för att plocka upp ett paket utanför dörren. Foto.

Foto: Rawpixel.com

För att nå de globala hållbarhetsmålen krävs att e-handelssektorn omvandlas till ett hållbart logistiksystem. Nu tas ett helhetsgrepp på e-handelns möjligheter och utmaningar i en unik e-handelssatsning, skriver Helsingborgs stad i ett pressmeddelande.

Projektet – som leds av ReLog vid Lunds universitet och CLOSER – har finansiering från Vinnova i tre år med uppstart i augusti 2021.

– ReLog och CLOSER är de drivande aktörerna för både kunskap- och pilotprojekt inom framtidens e-handel. Målet för satsningen är skapa en framgångsrik samverkansarena och kompetenscenter för hållbar e-handelslogistik, säger Daniel Hellström i pressmeddelandet. Daniel Hellström är professor i Förpackningslogistik vid LTH samt forskningsledare för ReLog.

Pressmeddelande från Helsingborgs stad: ”ReLog och CLOSER tillsammans med Helsingborgs stad i unik samverkan om kunskapsnod för hållbar e-handel”.

Pressmeddelande från Vinnova: ”Sverige tar ledande roll för framtidens e-handel”.

Vill du veta mer om e-handelsforskningen, mejla Daniel Hellström – daniel.hellstrom@plog.lth.se eller Klas Hjort – klas.hjort@plog.lth.se


Om CLOSER
CLOSER är en neutral samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet och välfungerande logistik. CLOSER:s mål är att bidra med nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle. CLOSER:s webbplats.

Om ReLog
ReLog bedriver, stärker och utvecklar tvärvetenskaplig, behovsorienterad och tillämpad forskning, som bidrar till kompetenshöjning, ny arbetskraft och innovation; och därmed till tillväxt för regionens näringsliv. Forskningen är behovsrelaterad och styrd på grundval av omfattande behovsinventering hos Helsingborg stad och näringslivets aktörer och deras intressen. ReLog:s webbplats.